Badania naukowe

Działalność naukowo-badawcza Katedry obejmuje wiele działów nowoczesnej Informatyki w zakresie sztucznej inteligencji – inteligentne metody analizy danych, metody maszynowego uczenia, lingwistyka obliczeniowa, maszynowe widzenie, rozwiązywanie praktycznych problemów, w tym metodami obliczeń miękkich, systemy wspomagania decyzji medycznych, itp.