O Katedrze

KIO_logo_color_h_pl_med

Katedra Inteligencji Obliczeniowej (KIO, W8/K2, obecnie K46W08D03) powstała 1 grudnia 2014 roku w strukturze Wydziału informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Pomieszczenia Katedry znajdują się w kilku budynkach: D2, B4 i A1. W skład kadry naukowej i dydaktycznej Katedry weszli: pracownicy naukowo-dydaktyczni byłego Zakładu Sztucznej Inteligencji, część pracowników naukowo-dydaktycznych byłego Zakładu Systemów Informacyjnych – tzw. grupa data science, oraz pracownicy naukowi zatrudnieni w projektach realizowanych w byłym Zakładzie Sztucznej Inteligencji oraz przez grupę data science. Zespół Katedry stanowią: profesorowie tytularni – 2; doktorzy habilitowani – 4; doktorzy – 8; doktoranci – 22, oraz profesorowie wizytujący zatrudniani w ramach projektu ENGINE i sześcioro doktorów zatrudnionych w projektach z obszaru lingwistyki obliczeniowej;

W ramach struktury Wydziału Informatyki i Zarządzania prowadzimy zajęcia dydaktyczne na wszystkich stopniach nauczania na kierunku Informatyka, w języku polskim i angielskim, oraz specjalizację na II stopniu (studia magisterskie) – Danologia.

Działalność naukowo-badawcza Katedry obejmuje wiele działów nowoczesnej Informatyki w zakresie sztucznej inteligencji – inteligentne metody analizy danych, metody maszynowego uczenia, lingwistyka obliczeniowa, maszynowe widzenie, rozwiązywanie praktycznych problemów, w tym metodami obliczeń miękkich, systemy wspomagania decyzji medycznych, itp.