Grupa maszynowego uczenia

Zespół (alfabetycznie):

 • dr hab. inż. Urszula Markowska-Kaczmar, prof. PWr. (www)
 • prof. dr hab. inż. Halina Kwaśnicka (www)
 • dr inż. Mariusz Paradowski (www)
 • dr inż. Jerzy Sas
 • dr inż. Martin Tabakow
 • mgr inż. Michał Spytkowski (doktorant)
 • mgr inż. Łukasz Olech (doktorant)

Obszar badań:

 • Metody generowania hierarchii grup i rozwój miar ich oceny
 • Możliwości wykorzystania hierarchii grup w automatycznej interpretacji obrazów – wypełnienie luki semantycznej w analizie obrazów
 • Rozwój metod maszynowego uczenia
 • Rozpoznawanie mowy
 • Ekstrakcja wiedzy z sieci neuronowych
 • Uczenie głębokie
 • Praktyczne zastosowania technik inteligentnych

Wybrane wyniki:

Przykładowe książki (głównie w języku polskim)

 ekstr_regul  ucz  inn  ewol_nn

Orator

inteligentny system wspomagający terapię jąkania

orator

 VCOP

System wizualnej komunikacji z komputerem dla sparaliżowanych osób

ekran

Ewolucyjne projektowanie sieci neuronowych: możliwości bezpośredniego i pośredniego kodowania do ewolucji dokładnych, małych sieci neuronowych

sieci

Komputerowy system analizy mowy medycznej (opis obrazów RTG),

system został przedstawiony w telewizji TVP Wrocław

BPiT – Bimbuś Pajączek i Ty

komputerowy system wspierający edukację dzieci dyslektycznych (prototyp)

bibus

Kompetencje i możliwe obszary współpracy

 • Analiza danych rożnych typów (dane numeryczne, symboliczne, tekstowe, obrazowe)
 • Systemy wspomagania podejmowania decyzji medycznych
 • Automatyczne monitorowanie osób starszych
 • Analiza i automatyczne tłumaczenie języka miganego
 • Automatyczny monitoring mediów
 • Inne, wskazane przez zleceniodawcę