Metaheuristics Group

dr inż. Paweł Myszkowski

dr inż. Michał Przewoźniczek

mgr inż. Marek Skowroński

Scope:

 • optymalizacja metaheurystykami, m.in. Algorytmy Ewolucyjne, Ewolucja Różnicowa, Przeszukiwanie Tabu, Symulowane Wyrzażanie itp.
 • Badanie efektu Baldwina, ewolucji Lamarcka i Koewolucji
 • Optmalizacja wielokryterialna
 • Specjalizacja metaheurystyk do praktycznych problemów, np.: optymalizacja przepływu w sieciach, w problemie harmonogramowania czy problem klasyfikacji
 • hybrydyzacja metaheurystyk

Projekt harmonogramowania projektu informatycznego: iMOPSE (http://imopse.ii.pwr.edu.pl)

Most important publications:

 • Myszkowski P. B., Skowroński M. E., Olech Ł., Oślizło K., Hybrid Ant Colony Optimization in solving Multi-Skill Resource-Constrained Project Scheduling Problem, Soft Computing, 2014.
 • K. Walkowiak, M. Przewozniczek, K. Pająk “Heuristic Algorithms for Survivable P2P Multicasting” in Applied Artificial Intelligence , Vol. 27, No.4, pp. 278-303, 2013
 • Skowroński M. E., Myszkowski P. B., Kwiatek P., Adamski M.; Tabu Search approach for Multi-Skill Resource-Constrained Project Scheduling Problem, Annals of Computer Science and Information Systems Vol. 1, Proc. of the 2013 FEDCSIS, pp. 153-158,2013.
 • Skowroński M. E., Myszkowski P. B.; Podlodowski L., Novel heuristic solutions for Multi-Skill Resource- Constrained Project Scheduling Problem, Annals of Computer Science and Information Systems Vol. 1, Proc. of the 2013 FEDCSIS, pp. 159-166, 2013.
 • H. Kwaśnicka, Przewoźniczek M., „MuPPetS – a new evolutionary method based on the idea of messy GA”, IEEE Transactions on evolutionary computation, No. 5, Vol. 15, 2011, pp. 715-734
 • M. Przewoźniczek, K. Walkowiak, “Modeling and optimization of survivable P2P multicasting”, Computer Communications, Vol. 34, Issue 8, Elsevier, 2011, s. 921-1042
 • M. Przewoźniczek, K. Walkowiak, M. Woźniak, “Optimizing distributed computing systems for k-nearest neighbors classifiers – evolutionary approach”, Logic Journa of the IGPL, Vol. 19, Issue 2 , 2011, pp. 357-372
 • M. Przewoźniczek, K. Walkowiak, “Quasi-hierarchical Evolutionary Algorithm for Flow Optimization in Survivable MPLS Networks”, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4707, Springer Verlag, 2007, pp. 330-342
 • Skowroński M. E., Myszkowski P. B.; Specialized genetic operators for Multi-Skill Resource-Constrained Project Scheduling Problem, 19th Inter. Conference on Soft Computing Mendel 2013, pp. 57-62, 2013.