Pracownicy

[Terminy konsultacji i miejsca ich odbywania: odnośnik]

 • prof. dr hab. inż. Halina Kwaśnicka (www) – kierownink Katedry
 • prof. dr hab. inż. Przemysław Kazienko (www)
 • dr hab. inż. Urszula Markowska-Kaczmar, prof. PWr. (www)
 • dr inż. Piotr Bródka (www)
 • dr inż. Tomasz Kajdanowicz (www)
 • dr inż. Michał Marcińczuk
 • dr inż. Radosław Michalski (www)
 • dr Marek Maziarz
 • dr inż. Paweł Myszkowski (www)
 • dr Marcin Oleksy
 • dr inż. Mariusz Paradowski (www)
 • dr inż. Maciej Piasecki – zastępca kierownika Katedry
 • dr inż. Michał Przewoźniczek
 • dr Ewa Rudnicka
 • dr inż. Jerzy Sas
 • dr inż. Martin Tabakow
 • mgr inż. Łukasz Augustyniak (doktorant)
 • mgr Marta Dobrowolska
 • mgr Agnieszka Dziob
 • mgr Adam Kaczmarek
 • mgr inż. Paweł Kędzia
 • mgr Aleksandra Kijaczko-Dereń (biuro projektu ENGINE)
 • mgr inż. Jan Kocoń
 • mgr inż. Marcin Kulisiewicz (doktorant)
 • mgr Paulina Łazarewicz
 • mgr inż. Łukasz Olech (doktorant)
 • mgr inż. Marlena Orlińska
 • mgr inż. Marcin Pol
 • mgr inż. Andrzej Misiaszek (technik, projekt TRANSFoRm i ENGINE)
 • mgr inż. Adrian Popiel (doktorant)
 • mgr inż. Monika Rok (kierownik biura projektu ENGINE)
 • mgr Monika Sawicka (biuro projektu ENGINE)
 • mgr inż. Stanisław Saganowski (doktorant)
 • mgr inż. Marek Skowroński (doktorant)
 • mgr inż. Michał Spytkowski (doktorant)
 • mgr inż. Piotr Szymański (doktorant)
 • mgr inż. Włodzimierz Tuligłowicz (doktorant) (www)
 • mgr Jan Wieczorek
 • mgr inż. Roman Bartusiak
 • mgr inż. Waldemar Szostak (doktorant) (www)
 • mgr inż. Marek Żuk (współpraca z przemysłem, biuro projektu ENGINE)

Byli pracownicy

 • Prof. Reda Alhajj, University of Calgary, Canada (http://alhajj.cpsc.ucalgary.ca) – visiting professor, 2014-15
 • Bartosz Majster MSc, technician, 2014-15