Dane

Klasteryzacja hierarchiczna

  1. przykładowe dane wygenerowane przy pomocy generator Hierarchii Grup Obiektów (ang. Object Cluster Hierarchy) ZIP RAR
  2. generator Hierarchii Grup Obiektów oraz wizualizator umożliwiający dokładną analizę wygenerowanych danych ZIP RAR