Dane

Klasteryzacja hierarchiczna

  1. Benchmarkowe dane wygenerowane przy pomocy generator Hierarchii Grup Obiektów (ang. Object Cluster Hierarchy)ZIP
  2. Generator Hierarchii Grup Obiektów oraz wizualizator umożliwiający dokładną analizę wygenerowanych danych ZIP
  3. Wykłady na temat generowania hierarchii grup obiektów, przygotował mgr inż. Michał Spytkowski, pod kierunkiem prof. Haliny Kwaśnickiej. Czyta Hakon Lemm, który był też pierwszym odbiorcą i testerem merytorycznej treści wykładów:
    – wykład 1 Lecture 1
    – wykład 2: Lecture 2
    – wykład 3: Lecture 3

Gry dla dzieci przedszkolnych i wczesno szkolnych

  1. „Samotne zwierzątko” – gra na Android, układanka drogi z rozsypanych fragmentów Samotne Zwierzątko