Grupa maszynowego widzenia

visible

Zespół

 • dr inż. Mariusz Paradowski
 • prof. dr hab inż. Halina Kwaśnicka
 • dr hab. inż. Urszula Markowska-Kaczmar, prof. PWr
 • dr inż. Jerzy Sas
 • dr inż. Elżbieta Hudyma
 • dr inż. Martin Tabakov
 • mgr inż. Michał Spytkowski
 • mgr inż. Łukasz Olech

Obszar badań

 • wyszukiwanie obrazów podobnych
 • rozpoznawanie obrazów
 • automatyczne opisywanie obrazów
 • wyszukiwanie tzw. prawie duplikatów obrazów
 • interpretacja wykresów, map, diagramów
 • analiza sygnału wideo
 • analiza struktury dokumentów
 • analiza i interpretacja wizualnych danych medycznych

Ważne linki

Serwer z przykładami aplikacji: http://www.visible.ii.pwr.wroc.pl/

demo-2 demo-1

Wiodące projekty

Metody wyszukiwania informacji obrazowej i budowy wyszukiwarek wykorzystujących treść obrazów

Framework for Visual Information Retrieval and Building Content-based Visual Search Engines

Joint Polish-Singapore research project (2008-2010)

uczestnicy:
University of Technology in Wrocław, Poland
Nanyang Technological University, Singapore

link: http://www.visible.ii.pwr.wroc.pl/

Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł elektronicznych

zadanie 12 – nowoczesne techniki analizy obrazów wspomagające wyszukiwanie informacji w kolekcjach dokumentów tekstowych

link: http://nekst.ipipan.waw.pl

Ważniejsze publikacje (chronologicznie)

 • Tabakov, Martin, Pawel Kozak. ”Segmentation of histopathology HER2/neu images with fuzzy decision tree and Takagi–Sugeno reasoning.” Computers in biology and medicine 49 (2014): 19-29.
 • Paradowski M., Durak M., Broda B.: Bag of Words – Quality Issues of Near-Duplicate Image Retrieval. MGV vol. 23, no. 1/2, 2014, pp. 83-96.
 • Kamola, G., Spytkowski, M., Paradowski, M., Markowska-Kaczmar, U. Image-based logical document structure recognition. Pattern Analysis and Applications, 1-15, 2014 (open access).
 • Sluzek Andrzej. Paradowski Mariusz T. Visual similarity issues in face recognition. International Journal of Biometrics. 2012, vol. 4, nr 1, s. 22-37. (8)
 • Paradowski, Mariusz, Andrzej Śluzek. Local keypoints and global affine geometry: Triangles and ellipses for image fragment matching. Innovations in Intelligent Image Analysis. Springer Berlin Heidelberg, 2011. 195-224.
 • Tabakov, M., H. Kwasnicka, and K. Mozejko. ”Fuzzy Sugeno integral interpretation with application in histopathology image analysis.” Systems Science 36 (2010): 71-82.
 • Tabakov, M., H. Kwasnicka, and K. Krynicki. ”A rule-based region growing fuzzy segmentation system for pathological brain computed tomography images.” Systems Science 36 (2010): 23-32.
 • Maier, Oskar, M. Stanek, and Halina Kwasnicka. ”PATSI-photo annotation through similar images with annotation length optimization.” Intelligent information systems (2010): 219-232.
 • Paradowski Mariusz T. Kwasnicka Halina. Improved resulted word counts optimizer for automatic image annotation problem. Fundamenta Informaticae. 2009, vol. 96, nr 4, s. 435-463.
 • Kwasnicka Halina. Paradowski Mariusz T. Resulted word counts optimization – a new approach for better automatic image annotation. Pattern Recognition. 2008, vol. 41, nr 12, s. 3562-3571.
 • Tabakow, M., Tabakow, M., Kwasnicka, H., Czarnecka, A., Sasiadek, M. (2008). Rozpoznanie cech geometrycznych charakteryzujacych zmiany zanikowe mózgu w chorobie Altzheimera dla danych obrazowych z tomografii komputerowej. Psychogeriatria polska, 5(3), 129-137.
 • Czarnecka Anna. Sasiadek Marek J. Hudyma Elzbieta. Kwasnicka Halina. Paradowski Mariusz T. Filarski Jacek. Correlation of volumetric and fractal measurements of brain atrophy with neuropsychological tests in patients with dementive disorders. Polish Journal of Radiology. 2008, R. 73, nr 4, s. 16-20. (2)
 • Tabakov, Martin. ”A fuzzy segmentation method for Computed Tomography images.” International Journal of Intelligent Information and Database Systems 1.1 (2007): 79-89.
 • Kwasnicka Halina. Paradowski Mariusz T. Fast image auto-annotation with discretized feature distance measures. Machine Graphics and Vision. 2006, vol. 15, nr 2, s. 123-140. (7)